CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 188 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
181 CX-TP-HT12 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch
182 CX-GDDT-GDDT04 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
183 CH-LDTBXH-BTXH01 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội
184 CH-GD&ĐT-26 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
185 CH-TTTT-XBIPH01 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất Bản, In và Phát hành
186 CX-KH&ĐT-TLHĐTHT03 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
187 CH-NV-TNTG04 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
188 CH-NV-TNTG05 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo