CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 188 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 NN-CH06 Phê duyệt kết hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
92 CH-LDTBXH-COVID19-03 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch covid 19
93 CH-TC-ĐTXDCB01 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Đầu tư Xây dựng cơ bản
94 CGCNSPNTTB Cấp giấy chứng nhận sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp tiêu dùng
95 CBSTLHT-CAPXA Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
96 CDGCNDKHDCCSHTNNBLGD Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình
97 PDCGPDDKKDDVKOK Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Văn hóa cơ sở
98 CH-TN&MT-PLP01 Kê khai, thẩm định tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Phí, lệ phí
99 CX-KH&ĐT-TLHĐTHT02 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
100 XTDHKDCVHHN Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
101 CX-LDTBXH-BTXH03 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội
102 CH-GD&ĐT-GDQD09 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
103 TG8 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
104 CH-LDTBXH-COVID19-05 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch covid 19
105 CX-NNPTNT-TL01 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện) Thủy lợi