CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 79 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 CX-TP-HT17 Đăng ký lại kết hôn Hộ tịch
62 CX-TP-HT18 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
63 CX-TP-HT19 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
64 CH-TP-BTNN01 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
65 CH-TP-BTNN02 Phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước
66 CH-TP-CT02 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
67 CH-TP-CT04 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
68 CH-TP-CT05 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
69 CH-TP-CT09 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực
70 CH-TP-CT11 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
71 CH-TP-CT12 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực
72 CX-LĐTBXH-NCC02 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
73 CX-LĐTBXH-NCC03 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Người có công
74 CX-NN&PTNT-NN&PNT01 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
75 CH-LDTBXH-PCTNXH01 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội