CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 102 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 CH-GD&ĐT-17 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục Mầm non
17 CH-GD&ĐT-10 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục Tiểu học
18 CH-GD&ĐT-11 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục Tiểu học
19 CDHDKD Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
20 CH-TP-HT01 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
21 CH-TP-HT02 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
22 CH-TP-HT03 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
23 CH-TP-HT04 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
24 CH-TP-HT05 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
25 CH-TP-HT14 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
26 CX-TP-HT01 Đăng ký khai tử Hộ tịch
27 CX-TP-HT02 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch
28 CX-TP-HT04 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
29 CX-TP-HT05 Đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
30 CX-TP-HT11 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch