CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 69 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 CH-GD&ĐT-GDTrH06 Tuyển sinh trung học cơ sở Giáo dục Trung học
17 CH-GD&ĐT-GDQD07 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
18 CH-GD&ĐT-GDQD08 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
19 CH-NN&PTNT-LN03 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Lâm nghiệp
20 CX-NN&PTNT-PCTT04 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòngchống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Phòng, chống thiên tai
21 CX-NN&PTNT-PCTT05 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòngchống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Phòng, chống thiên tai
22 CX-NNPTNT-PCTT02 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng, chống thiên tai
23 CX-NNPTNT-PCTT03 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phòng, chống thiên tai
24 CH-TC-QLCS01 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản
25 CH-TC-QLCS02 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản
26 CH-TT-KN01 Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại
27 CH-TT-KN02 Giải quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại
28 CX-TT-KNTC01 Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại
29 CH-TT-TC01 Giải quyết tố cáo Giải quyết tố cáo
30 CX-TT-KNTC02 Giải quyết tố cáo Giải quyết tố cáo