CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 199 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
181 CH-NV-TCPCP13 Cho phép quỹ hoại động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
182 CH-GD&ĐT-GDMN01 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục Mầm non
183 CH-NV-TCPCP14 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
184 CH-LDTBXH-BTXH15 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Bảo trợ xã hội
185 CH-GD&ĐT-GDMN02 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục Mầm non
186 CH-NV-TCPCP15 Đổi tên quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
187 CH-NV-TCPCP16 Quỹ tự giải thể Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
188 CH-LDTBXH-BTXH14 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Bảo trợ xã hội
189 CH-LDTBXH-BTXH16 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội
190 CH-NV-TCPCP17 Thẩm định hồ sơ ngưòi đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
191 CH-NV-TCPCP18 Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
192 CH-LDTBXH-BTXH02 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
193 CH-GD&ĐT-GDTrH08 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc Trung học cơ sở Giáo dục Trung học
194 CH-LDTBXH-BTXH03 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bảo trợ xã hội
195 CH-GD&ĐT-GDTrH09 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục Trung học