CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 115 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CH-LDTBXH-BTXH19 Cấp, cấp lại sổ bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội
2 CX_LĐTBXH-BVCSTE02 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
3 CGCNĐĐKCHBLLPG Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
4 CH_DKKSCYTNN Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
5 CH_ĐKGHCYTNN Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
6 CX-TP-HT03 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
7 CX_DKKS Đăng ký khai sinh Hộ tịch
8 CX_NCN Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hộ tịch
9 CH_NN&PTNT-LN Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
10 CH_TĐNCSDĐ Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai
11 CX-TNMT-ĐĐ01 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai
12 CH-TP-BTNN02 Phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước
13 CX_TP-BTNN01 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
14 CH_CTCKNDLCTV Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực
15 CX_DKNCNTN Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi