CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 115 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 CH_ĐKKHTXSN Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
77 CH_TP-HT13 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
78 CX-TP-HT14 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
79 CX_ĐKLKH Đăng ký lại kết hôn Hộ tịch
80 CH_SLSSTHĐ Sữa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
81 CX-TP-CT09 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực
82 CH_GD&ĐT-17 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục Mầm non
83 CH_CLGCNĐKHTX Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
84 CX-TP-HT18 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
85 CX_ĐKLKT Đăng ký lại khai tử Hộ tịch
86 CH_CTCKNDKLCTV Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư Pháp Chứng thực
87 CX-TP-CT10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
88 CX_TBVVTDDDSHTGTT Thông báo v ề việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, Tôn giáo
89 CX_LDTBXH-BTXH09 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội
90 CH_GD&ĐT-16 Sáp nhập, chia, tách trưòng mẫu giáo, trưởng mầm non, nhà trẻ Giáo dục Mầm non