CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 115 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
106 CH_GD&ĐT-11 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục Tiểu học
107 CH_CDHĐCCN Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
108 CX-TP-CT05 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
109 CH_CĐGCNĐKHTX Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
110 CH_TĐCQĐKHTX Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
111 CX-TP-HT06 Đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch
112 CX-TP-HT04 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
113 BTXH277 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận mức độ khuyết tật Bảo trợ xã hội
114 CX_VH Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
115 CX_VH42 Xét tặng giấy khen gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở