CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 202 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
196 CH-NV-TCPCP07 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
197 CH-NV-TCPCP01 Công nhận ban vận động thành lập hội Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
198 CH_CLGPBLR Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
199 CH-GD&ĐT-25 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
200 CH-GD&ĐT-26 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
201 CX_BTXH30 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội
202 CX_BSTLHT Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch