CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 202 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 CH_TBMLBD Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo Tín ngưỡng, Tôn giáo
77 CH_ĐKBSHĐTN Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tín ngưỡng, Tôn giáo
78 CX_LDTBXH-BTXH01 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội
79 CX_LDTBXH-BTXH02 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội
80 TNĐTBTXHCHCKK Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội
81 CDHDLD-COVID Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch covid 19
82 CH_CĐCGCNĐĐKCHBL Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
83 CH_CLGPBLSPTL Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
84 CH_CLGPSXRNKD Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
85 CH_CSĐBSGPSXRTC Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
86 TLTMG Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục Mầm non
87 CH_GD&ĐT-21 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc Trung học cơ sở Giáo dục Trung học
88 CX-GD&DT-GD&DT03 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
89 CX_GDDT-GDDT04 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
90 CH_TBTNHĐKD Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)