CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 77 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CGCNDDKCHBLLPGC-TPBT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
2 CX-TP-HT18 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
3 CH-TP-BTNN01 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
4 CH-GD&ĐT-17 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục Mầm non
5 DKKSYTNN-TPBT Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
6 TPBT_DKGHCYTNN-TPBT Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
7 CX-NNPTNT-BH01 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Bảo hiểm
8 CH-TP-BTNN02 Phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước
9 CX-TP-NCN01 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
10 CH-TC-ĐTXDCB01 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Đầu tư Xây dựng cơ bản
11 CH-TP-HT04 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
12 CX-NV-TDKT05 Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
13 CX-VHTTDL-TV01 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện
14 CX-NV-TNTG09 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, Tôn giáo
15 CH-LDTBXH-BTXH19 Cấp, cấp lại sổ bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội