CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 77 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 CH-GD&ĐT-11 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục Tiểu học
32 CH-GD&ĐT-16 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục Mầm non
33 CX-NV-TDKT04 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho gia đình Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
34 CH-LDTBXH-PCTNXH02 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Cơ sở quản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội
35 CX-LĐTBXH-BVCSTE05 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
36 CX-LĐTBXH-NCC03 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Người có công
37 CX-LDTBXH-PCTNXH04 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng chống tệ nạn xã hội
38 CX-LDTBXH-BTXH09 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội
39 CX-LDTBXH-PCTNXH03 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng chống tệ nạn xã hội
40 CX-LDTBXH-BTXH11 Giải quyết trợ cấp, cứu trợ đột xuất tại cộng đồng Bảo trợ xã hội
41 DKLKS-CAPXA Đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
42 DKLKH-CAPXA Đăng ký lại kết hôn Hộ tịch
43 DKLKT-CAPXA Đăng ký lại khai tử Hộ tịch
44 CX-LDTBXH-BTXH01 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội
45 CX-LDTBXH-BTXH08 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội