CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 196 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 CH-NN&PTNT-KTHT&PTNT01 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
47 CX-NNPTNT-TT01 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt
48 SDBSCN_CCTCDTCC Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
49 CH-VHTT&DL-VHCS05 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa cơ sở
50 CH-TP-HGOCS01 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Hòa giải ở cơ sở
51 CH-LDTBXH-NCC01 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
52 CX-QHKT-QHKT01 Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã Quy hoạch - Kiến trúc
53 CX-KH&ĐT-TLHĐTHT03 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
54 CH-NV-TNTG08 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tín ngưỡng, Tôn giáo
55 TNTG03-TPBT Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
56 CH-LDTBXH-BTXH04 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội
57 CX-LDTBXH-BTXH10 Giải quyết hồ sơ trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội đối với đối tượng tâm thần, tàn tật Bảo trợ xã hội
58 UBTP_CGPBLSPTL Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
59 XCHTATCTMG Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Giáo dục Mầm non
60 CH-GD&ĐT-03 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục Tiểu học