CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 87 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CX-LĐTBXH-BVCSTE02 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
2 CX-NV-TDKT01 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
3 CX-LĐTBXH-BVCSTE04 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
4 CH-GD&ĐT-10 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 CH-GD&ĐT-11 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6 CH-GD&ĐT-16 Sáp nhập, chia, tách trưòng mẫu giáo, trưởng mầm non, nhà trẻ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 CH-GD&ĐT-17 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8 CX-NV-TDKT02 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
9 CH-XD-QLHDXD06 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Quản lý hoạt động xây dựng
10 CX-LĐTBXH-BVCSTE05 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
11 CX-NV-TDKT03 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
12 CH_KH&ĐT04 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
13 CX-NV-TDKT04 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho gia đình Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
14 TP_HOTICH_15 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
15 CX-NV-TDKT05 Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)