CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 87 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 CX-NNPTNT-PTNT01 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 KH&ĐT-HTX_08 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
18 KH&ĐT-HTX_09 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
19 CX-LDTBXH-BTXH07 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận mức độ khuyết tật Bảo trợ xã hội
20 CX-LDTBXH-BTXH08 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội
21 CX-LDTBXH-BTXH09 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội
22 CX-LDTBXH-BTXH11 Giải quyết trợ cấp, cứu trợ đột xuất tại cộng đồng Bảo trợ xã hội
23 CH_HOTICH_13 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
24 CX-TP-HT01 Đăng ký khai sinh Hộ tịch
25 CX-TP-HT02 Đăng ký kết hôn Hộ tịch
26 CX-TP-HT03 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
27 CX-TP-HT04 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
28 CX-TP-HT05 Đăng ký khai tử Hộ tịch
29 CX-TP-HT06 Đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch
30 CX-TP-HT07 Đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch