CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 87 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 CH_HOTICH_19 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
77 KH&ĐT-HTX_20 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
78 CH_TP_HOTICH_20 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch
79 KHĐT_HTX21 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
80 CH_HOTICH_24 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
81 CH_LĐTB_PCTNXH_25 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
82 CH_HOTICH_26 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
83 CH-LDTBXH-PCTNXH02 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Cơ sở quản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội
84 CH_HOTICH_27 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
85 CH_LĐTB_PCTNXH_27 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội
86 CH_BTNN_31 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
87 CH-CT-KDK01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí