CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 153 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
136 CH-NV-TCPCP14 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
137 CH-NV-TCPCP16 Quỹ tự giải thể Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
138 2.002226.000.00.00.H07 Thông báo thành lập tổ hợp tác Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
139 2.002227.000.00.00.H07 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
140 2.002228.000.00.00.H07 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
141 1.001028.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
142 1.001055.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Quận/huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
143 2.000509.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
144 1.001639.000.00.00.H07 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Cấp Quận/huyện Giáo dục Tiểu học
145 2.000477.000.00.00.H07 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
146 1.004494.000.00.00.H07 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
147 1.005203.000.00.00.H07 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
148 1.004515.000.00.00.H07 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
149 1.005358.000.00.00.H07 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
150 1.005201.000.00.00.H07 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ