CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 197 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
196 CH-NN&PTNT-NN&PTNT02 Phê duyệt kết hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
197 CX-KH&ĐT-TLHĐTHT03 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động tổ hợp tác