Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Sở Công Thương
Sở Công Thương
 • Điện thoại: (0275) 3811.501
 • Email: sct@bentre.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: 126A, đường Nguyễn Thị Định, tổ 10, khu phố 2, phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
 • Website: http://sct.bentre.gov.vn/
Logo Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điện thoại: (0275) 3815.905
 • Địa chỉ cơ quan: 126A, đường Nguyễn Thị Định, tổ 10, khu phố 2, phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
 • Website: bentre.edu.vn
Logo Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải
 • Điện thoại: (0275) 3824.185
Logo Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điện thoại: (0275) 3510.002
Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điện thoại: (0275) 3810.673
Logo Sở Lao động, Thương binh và XH
Sở Lao động, Thương binh và XH
 • Điện thoại: (0275) 3817.512
 • Địa chỉ cơ quan: 126A, đường Nguyễn Thị Định, tổ 10, khu phố 2, phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
 • Website: www.sldtbxh.bentre.gov.vn
Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Điện thoại: (0275) 3560.800
 • Email: snn@bentre.gov.vn
 • Fax: (0275) 3825601
 • Địa chỉ cơ quan: Số 26, Đường 3/2, Phường 3, Thành phố Bến Tre
 • Website: snnptnt.bentre.gov.vn
Logo Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
 • Điện thoại: (0275) 3827.222
 • Địa chỉ cơ quan: 126A, đường Nguyễn Thị Định, tổ 10, khu phố 2, phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Logo Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điện thoại: (0275) 3511.353
 • Địa chỉ cơ quan: 126A, đường Nguyễn Thị Định, tổ 10, khu phố 2, phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Logo Sở Tư pháp
Sở Tư pháp
 • Điện thoại: (0275) 3827.333
Logo Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điện thoại: (0275) 3827.444
 • Email: hotro.motcua@bentre.gov.vn
 • Fax: 3818103 - 3818104
 • Địa chỉ cơ quan: 126A, đường Nguyễn Thị Định, tổ 10, khu phố 2, phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điện thoại: (0275) 3838.380
 • Email: svhttdl@bentre.gov.vn
 • Fax: (0275) 3825817
 • Địa chỉ cơ quan: Số 108/1 Đường 30/4, Phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
 • Website: http://svhttdl.bentre.gov.vn
Logo Sở Xây Dựng
Sở Xây Dựng
 • Điện thoại: (0275) 3822.567
 • Địa chỉ cơ quan: Số 03 - Cách mạng Tháng 8 - phường An Hội - thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre
Logo Sở Y tế
Sở Y tế
 • Điện thoại: (0275) 3827.111
 • Địa chỉ cơ quan: Số 39, Đoàn Hoàng Minh, P5, tp Bến Tre
Logo Thanh Tra
Thanh Tra
 • Điện thoại: (0275) 3826233
Logo Ban Quản lý các khu công nghiệp
Ban Quản lý các khu công nghiệp
 • Điện thoại: (0275) 3817.718
 • Địa chỉ cơ quan: Địa chỉ: Số 87A - Đường 30/4 - Phường An Hội - Thành phố Bến - Tỉnh Bến Tre.
Logo Công An Tỉnh Bến Tre
Công An Tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại: (0275) 3575979
Logo Sở Tài chính
Sở Tài chính
 • Điện thoại: 0967.890.307
 • Địa chỉ cơ quan: (0275) 3827.555
Logo UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: (0275) 3860227
 • Email: ubhct@bentre.gov.vn
 • Fax: 0753.869385
 • Địa chỉ cơ quan: Khu phố 3 Thị trấn Châu Thành
 • Website: www.chauthanh.bentre.gov.vn
Logo Trung tâm Phục vụ hành chính công
Trung tâm Phục vụ hành chính công
 • Điện thoại: (0275) 3828.567
Logo UBND Huyện Ba Tri
UBND Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: (0275) 3850006
 • Địa chỉ cơ quan: Đường tỉnh 885, tt. Ba Tri, h. Ba Tri, Bến Tre
Logo UBND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: (0275) 3861039
 • Địa chỉ cơ quan: Khu phố 3 - Thị trấn Giồng Trôm - huyện Giồng Trôm
Logo UBND Huyện Mỏ Cày Bắc
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc
 • Điện thoại: (0275) 3669919
Logo UBND Thành Phố Bến Tre
UBND Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: (0275) 3827114
Logo UBND Huyện Chợ Lách
UBND Huyện Chợ Lách
 • Điện thoại: (0275) 3871225
Logo UBND Huyện Mỏ Cày Nam
UBND Huyện Mỏ Cày Nam
 • Điện thoại: (0275) 3660730
Logo UBND Huyện Bình Đại
UBND Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: (0275) 3851963
 • Website: binhdai.bentre.gov.vn
Logo UBND Huyện Thạnh Phú
UBND Huyện Thạnh Phú
 • Điện thoại: (0275) 3870943