Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Sở Công Thương
Sở Công Thương
 • Điện thoại: (0275) 3811501
 • Email: sct@bentre.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: 71 - 77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre
 • Website: http://sct.bentre.gov.vn/
Logo Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điện thoại: (0275) 3815905
 • Website: bentre.edu.vn
Logo Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải
 • Điện thoại: (0275) 3824185
Logo Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điện thoại: (0275) 3510002
Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điện thoại: (0275) 3810673
Logo Sở Lao động, Thương binh và XH
Sở Lao động, Thương binh và XH
 • Điện thoại: (0275) 3817512
 • Website: www.sldtbxh.bentre.gov.vn
Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Điện thoại: (0275) 3560800
 • Email: snn@bentre.gov.vn
 • Fax: (0275) 3825601
 • Địa chỉ cơ quan: Số 26, Đường 3/2, Phường 3, Thành phố Bến Tre
 • Website: snnptnt.bentre.gov.vn
Logo Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
 • Điện thoại: (0275) 3827222
Logo Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điện thoại: (0275) 3511353
Logo Sở Tư pháp
Sở Tư pháp
 • Điện thoại: (0275) 3827333
Logo Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điện thoại: (0275) 3827444
 • Email: hotro.motcua@bentre.gov.vn
 • Fax: 3818103 - 3818104
 • Địa chỉ cơ quan: số 45, Đại lộ Đồng Khởi, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điện thoại: (0275) 3838380
 • Email: svhttdl@bentre.gov.vn
 • Fax: (0275) 3825817
 • Địa chỉ cơ quan: Số 108/1 Đường 30/4, Phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
 • Website: http://svhttdl.bentre.gov.vn
Logo Sở Xây Dựng
Sở Xây Dựng
 • Điện thoại: (0275) 3822567
 • Địa chỉ cơ quan: Số 03 - Cách mạng Tháng 8 - phường An Hội - thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre
Logo Sở Y tế
Sở Y tế
 • Điện thoại: (0275) 3827111
 • Địa chỉ cơ quan: Số 39, Đoàn Hoàng Minh, P5, tp Bến Tre
Logo Thanh Tra
Thanh Tra
 • Điện thoại: (0275) 3826233
Logo Trung tâm Phục vụ hành chính công
Trung tâm Phục vụ hành chính công
 • Điện thoại: (0275) 3828567
Logo Sở Tài chính
Sở Tài chính
 • Điện thoại: (0275) 3827555
Logo UBND Huyện Ba Tri
UBND Huyện Ba Tri
 • Điện thoại: (0275) 3850006
 • Địa chỉ cơ quan: Đường tỉnh 885, tt. Ba Tri, h. Ba Tri, Bến Tre
Logo UBND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: (0275) 3861039
 • Địa chỉ cơ quan: Khu phố 3 - Thị trấn Giồng Trôm - huyện Giồng Trôm
Logo UBND Huyện Mỏ Cày Bắc
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc
 • Điện thoại: (0275) 3669919
Logo UBND Thành Phố Bến Tre
UBND Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: (0275) 3827114
Logo UBND Huyện Chợ Lách
UBND Huyện Chợ Lách
 • Điện thoại: (0275) 3871225
Logo UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: (0275) 3860227
 • Email: ubhct@bentre.gov.vn
 • Fax: 0753.869385
 • Địa chỉ cơ quan: Khu phố 3 Thị trấn Châu Thành
 • Website: www.chauthanh.bentre.gov.vn
Logo UBND Huyện Thạnh Phú
UBND Huyện Thạnh Phú
 • Điện thoại: (0275) 3870943
Logo UBND Huyện Mỏ Cày Nam
UBND Huyện Mỏ Cày Nam
 • Điện thoại: (0275) 3660730
Logo UBND Huyện Bình Đại
UBND Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: (0275) 3851963
 • Website: binhdai.bentre.gov.vn