Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Phú Nhuận TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 166 165 161 1 99.4 %
Bảo trợ xã hội 12 10 10 2 83.3 %
Chứng thực 5 5 5 0 100 %
Tín ngưỡng, Tôn giáo 2 2 2 0 100 %