Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Hữu Định

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 1348 1323 1323 25 98.1 %
Bảo trợ xã hội 1 1 1 0 100 %