Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 472 472 472 0 100 %
Hộ tịch 108 108 108 0 100 %
Bảo trợ xã hội 24 22 21 2 91.7 %