Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Mỏ Cày Nam

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 394 387 365 7 98.2 %
Giáo dục Trung học 46 46 46 0 100 %
Bảo trợ xã hội 40 26 18 14 65 %
Văn hóa cơ sở 23 18 14 5 78.3 %
Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ 10 10 10 0 100 %
Hộ tịch 9 9 9 0 100 %
Giáo dục Tiểu học 8 8 8 0 100 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 5 5 5 0 100 %
Phòng chống tệ nạn xã hội 4 4 4 0 100 %
Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch covid 19 3 3 3 0 100 %
Tín ngưỡng, Tôn giáo 3 3 3 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 2 2 2 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 2 2 2 0 100 %
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 1 0 0 1 0 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %
Kinh doanh khí 1 1 1 0 100 %
Bồi thường nhà nước 1 1 1 0 100 %