Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 612 558 552 54 91.2 %
Bảo trợ xã hội 589 481 469 108 81.7 %
Thành lập và hoạt động của hộ Kinh Doanh 352 270 259 82 76.7 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 131 130 130 1 99.2 %
Đất đai 102 102 102 0 100 %
Văn hóa cơ sở 44 31 24 13 70.5 %
Quản lý hoạt động xây dựng 15 11 11 4 73.3 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 5 1 1 4 20 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 4 3 3 1 75 %
Kinh doanh khí 4 1 1 3 25 %
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 3 2 2 1 66.7 %
Môi trường 2 0 0 2 0 %
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 1 1 0 0 100 %
Tín ngưỡng, Tôn giáo 1 1 1 0 100 %
Xuất Bản, In và Phát hành 1 1 1 0 100 %