Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ Sở Xây dựng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Kinh doanh bất động sản 223 223 222 0 100 %
Quản lý hoạt động xây dựng 195 195 192 0 100 %
Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 103 103 103 0 100 %
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 7 7 7 0 100 %
Nhà ở và công sở 6 6 6 0 100 %
Giám định tư pháp xây dựng 3 3 3 0 100 %