Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ Sở Y tế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Dược phẩm 662 650 640 12 98.2 %
Y tế Dự phòng 100 100 99 0 100 %
Mỹ phẩm 82 80 76 2 97.6 %
Khám bệnh, chữa bệnh 33 33 33 0 100 %