Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Giồng Trôm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 210 80 70 130 38.1 %
Giáo dục Trung học 38 38 38 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 12 12 12 0 100 %