Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Kinh tế UBND TP Bến Tre

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lưu thông hàng hóa trong nước 17 17 17 0 100 %
Kinh doanh khí 3 2 2 1 66.7 %