Thống kê theo lĩnh vực của Uỷ ban nhân dân xã An Quy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 317 302 298 15 95.3 %
Bảo trợ xã hội 28 13 13 15 46.4 %