Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tân Lợi Thạnh huyện Giồng Trôm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 379 268 268 111 70.7 %