Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Châu Hưng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 196 172 171 24 87.8 %