Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Định Thủy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 486 486 486 0 100 %
Chứng thực 113 113 113 0 100 %