Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Mỏ Cày

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 3 3 3 0 100 %
Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch covid 19 2 2 2 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %