Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Quới Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 683 682 675 1 99.9 %
Bảo trợ xã hội 51 3 3 48 5.9 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %