Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Quới Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 435 433 433 2 99.5 %
Bảo trợ xã hội 1 1 1 0 100 %