Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã An Thới

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 69 68 60 1 98.6 %
Bảo trợ xã hội 6 3 3 3 50 %