Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Định Thủy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 151 151 151 0 100 %
Hộ tịch 40 40 40 0 100 %
Bảo trợ xã hội 20 17 17 3 85 %