Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Hương Mỹ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 157 157 155 0 100 %
Bảo trợ xã hội 7 7 7 0 100 %
Chứng thực 6 6 6 0 100 %