Toàn trình  Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ký hiệu thủ tục: 1.005095.000.00.00.H07
Lượt xem: 272
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày

  15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày

  15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày

  15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Điểm của thí sinh sau phúc khảo được cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ GDĐT.
 • Giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo (đối với thí sinh có bài thi được điều chỉnh điểm)
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT Số: 05/2021/TT-BGDĐT

 • Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT Số: 15/2020/TT-BGDĐT

Dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4).

 • Bước 1: Các thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi.

 • Bước 2: Nơi đăng ký dự thi nộp dữ liệu về thí sinh đăng ký phúc khảo cho Trung tâm phục vụ hành chính công.

 • Bước 3: Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ. Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ). Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: + Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn. + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.

 • Bước 4: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển dữ liệu thí sinh đăng ký phúc khảo cho Hội đồng thi để thực hiện.

 • Bước 5: Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Bước 6: Công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn phúc khảo của thí sinh Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Không