Toàn trình  Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)

Ký hiệu thủ tục: 1.005090.000.00.00.H07
Lượt xem: 420
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Tùy theo đợt

  Theo đợt, trước khi khai giảng năm học. Không quy định thời gian giải quyết

 • Trực tuyến
 • Tùy theo đợt

  Theo đợt, trước khi khai giảng năm học. Không quy định thời gian giải quyết

 • Dịch vụ bưu chính
 • Tùy theo đợt

  Theo đợt, trước khi khai giảng năm học. Không quy định thời gian giải quyết

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển học sinh PTDTNT của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Quyết định phê duyệt tổ chức tuyển học sinh PTDTNT của sở giáo dục và đào tạo hoặc phòng giáo dục và đào tạo.

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT Số: 01/2016/TT-BGDĐT

Dịch vụ công trực tuyến.

 • Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện (có cấp THPT), trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

 • Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp huyện chỉ đào tạo cấp THCS, trình ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; Kế hoạch tuyển sinh gồm các nội dung chính sau: đối tượng; địa bàn; chỉ tiêu; phương thức tuyển sinh; tuyển thẳng và chế độ ưu tiên, khuyến khích; tổ chức công tác tuyển sinh.

 • Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức công tác tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện (có cấp THPT);

 • Bước 4: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức công tác tuyển sinh đối với trường PTDTNT cấp huyện đào tạo cấp trung học cơ sở sau khi kế hoạch tuyển sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 • Bước 5: Cơ sở giáo dục có hệ phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ lập Kế hoạch tuyển sinh trình Bộ chủ quản và tổ chức công tác tuyển sinh sau khi Kế hoạch tuyển sinh được phê duyệt.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy khai sinh (bản sao xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực);   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Sổ hộ khẩu (bản sao xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận hộ khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương);   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Học bạ cấp tiểu học (đối với dự tuyển vào cấp THCS), học bạ cấp THCS (đối với dự tuyển vào cấp THPT);   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS (đối với dự tuyển vào cấp THPT);   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

- Tuyển sinh cấp THCS theo phương thức xét tuyển; Tuyển sinh cấp THPT theo một trong ba phương thức sau: xét tuyển, thi tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển. - Việc tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích: Tuyển thẳng vào trường PTDTNT các đối tượng (học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh người dân tộc thiểu số đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học. Chế độ ưu tiên, khuyến khích do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đối tượng và điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.